Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální síti Facebook, budeme sledovat její vývoj a testovat různé postupy pro získávání odběratelů.
The dissertation aims on social networks as a trend of 21st century, their impact on society and how to use their potencial for marketing communication. It was made new profile at social network Facebook for this purpose, we will look after its development and test methods for gaining subscribers.
Description
Citation
MEDEK, M. Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Ing. Petr Bačík, PhD. Jak lze kvantifikovat náklady? - Částečně zodpovězeno. doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Přizpůsobujete plánování zjištěným nákladům a přepočítáváte je? - Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO