Stylizované 3D vykreslování

Abstract
V mojej práci vytváram konkrétne technické riešenie na tvorbu štylizovaného renderingu. Rendering napodobňuje vizualitu hier z 90. rokov, avšak do ich pixelovej vizuality pridávam pokročilé vizuálne efekty, bežné pre dnešné tituly. Je tvorený pre konkrétny skupinový projekt - hru, avšak je možné ho používať aj nezávisle na tomto projekte a teda implementovať ho (alebo jeho časti) do iných budúcich projektov.
In my work I create a specific technical solution for creating stylized rendering. Rendering mimics the visuals of 90's games, but I add advanced visual effects to their pixel visuals, common to today's titles. It is created for a specific group project - a game, but it is also possible to use it independently of this project and thus implement it (or its parts) into other future projects.
Description
Citation
JENIKOVSKÝ, D. Stylizované 3D vykreslování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
M.Sc. Denisa Kollarová (předseda) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) Julie Bena (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Darina Alster (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) Mgr. et MgA. Ivo Bystřičan (člen)
Date of acceptance
Defence
Student zahájil obhajobu představením své práce – digitální hry, jejíž aspekty vysvětloval, zatímco živě demonstroval game play. Během pokračující demonstrace hratelnosti hry přečetl posudek vedoucí práce. Projekt byl kolaborativní – student zpracoval pouze část výsledné hry. Na otázky komise, jež následovaly v rozpravě zahájené po přečtení obou posudků, student reagoval pohotově.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO