Metody pro určování vlastností biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci jsou zpracovány metody pro určování vlastností biomasy, kterých je v dnešní době několik. Postupy pro určování vlastností jsou popsány jednotlivými normami. Každá vlastnost má svoji normu, která přesně popisuje postup pro stanovení této vlastnosti. V úvodu práce je popsán obecně pojem biomasa, vznik biomasy a její rozdělení. V další části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé vlastnosti biomasy. Mezi nejdůležitější vlastnosti biomasy patří vlhkost, výhřevnost a popelnatost, které se určí hrubým rozborem. Tyto vlastnosti jsou v závěru práce experimentálně změřeny, podle postupu uvedeného v normách, u některých druhů biomasy.
In this work are elaborated methods for determining the properties of the biomass, which is nowadays a few. Procedures for determining the properties are described by individual standards. Each property has its own standard which accurately describes the procedure for the determination of this property. The introduction describes the general concept of biomass, formation of biomass and its distribution. In the next part of the thesis describes the different properties of biomass. Among the most important features include biomass moisture content, calorific value and ash content, which is determined by gross analysis. These properties are in the conclusion experimentally measured, as described in the standards for some types of biomass.
Description
Citation
LAINKA, P. Metody pro určování vlastností biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Sedláček (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO