Úhlové kyvadlové nápravy osobních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje rozbor kinematiky úhlové kyvadlové nápravy a její vliv na jízdní vlastnosti. Dále se práce zabývá konstrukcí této nápravy. Je zpracován přehled vybraných konstrukčních řešení s popisem. Poslední část je zaměřena na další typy náprav, u každé z těchto náprav je porovnání s úhlovou kyvadlovou nápravou.
Bachelor thesis contains kinematics analysis of semi-trailing arm axle and her effect on driving properities. Further is work conversant by design of this axle. Summary with description of chosen design is made. The last part is focused on other types of axles, each of these axles is compared with semi-trailing arm axle.
Description
Citation
SVAČINA, R. Úhlové kyvadlové nápravy osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO