Vady dřeva jako primární příčiny havárie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Článek popisuje dva konkrétní případy havárií, u nichž se při analýze prováděné v rámci znaleckého posudku ukázalo, že pravděpodobnými primárními příčinami zřícení konstrukce jsou vady dřeva. Prvním případem je zřícení dřevěné pracovní plošiny sloužící jako lešení při výstavbě zděné výtahové šachty. Druhým případem je selhání konstrukce montážního podepření spřažené stropní konstrukce z keramicko-betonových nosníků s prostorovou výztuží a cihelných stropních vložek MIAKO.
This paper describes two specific cases of accidents for which the analysis, carried out in the expert opinion, showed that wood defects are the probable primary causes of structural collapses. The first case is a collapsing wooden work platform used as a scaffold for the construction of a masonry elevator shaft. The second case is a failure of the mounting support structure of the composite ceiling structure of the ceramic-concrete beams with spatial reinforcement and MIAKO ceramic blocks.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 382-390. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO