Konstrukce svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby. Cílem je vytvořit jednoduché konstrukční řešení. Návrh musí zajistit snadnou montáţ pro případ korekce některé z části sestavy. Práce obsahuje ukázky konstrukčního řešení pro jiné typy nádob, návrh konstrukčního řešení pro zadané nádoby, výkresovou dokumentaci, postup při svařování a testování v těchto přípravcích.
Bachelor’s thesis is focused on design of welding and testing jigs for pressure vessels. The aim of this project is to create simple design. The design must ensure easy installation in case some of the correction of the report. Thesis includes design examples for other types of vessels, structural design solutions for the specified vessels, drawings, procedure of welding and testing in these jigs.
Description
Citation
KVAPIL, R. Konstrukce svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO