Článkové roboty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaobírá konfiguraci článkových robotů. Je rozdělena do tří části. První část vykládá o robotech, jejich rozdělení a zařazený článkových robotů do tohohle rozdělení. V druhé části řeší problematiku konstrukce jednoho článku a konfigurace celého robota. Řeší také pracovní prostor, polohu koncového bodu a tvorbu modelu. Třetí část pojednává o řídicích systémech, pohonech a senzorech.
The bachelor thesis deals with the configuration of the link robots. It is divided into three parts. The first part interprets the robots, their division and ranked link robots into this division. The second part addresses the issue of the single cell structure and configuration of the whole robot. It also addresses workspace,location of endpoint and create a model. The third section discusses control systems, actuators and sensors.
Description
Citation
SZABARI, M. Článkové roboty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO