Nové trendy ve stacionárních bateriových uložištích pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá súčasne používanými a vyvíjanými akumulátormi, ktoré by boli vhodné ako stacionárne batériové úložisko pre rodinný dom. V teoretickej časti sú rozpísané jednotlivé typy a technológie akumulátorov. Zároveň sú zhodnotené ich najvýznamnejšie parametre, výhody, nevýhody a využiteľnosť v praxi.
This thesis deals with currently used and developed batteries which would be suitable as stationary battery storage for family house. In theoretical part, the invidiual types and technologies are separated and their most important parameters, advantages, disadvantages and usability in practice are evaluated.
Description
Citation
VAVRUŠ, B. Nové trendy ve stacionárních bateriových uložištích pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil v prezentaci komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Nové trendy ve stacionárních bateriových uložištích pro rodinný dům. Vedoucí práce doktor Bátora přečetl posudek oponenta a vedoucího práce. Oponent ohodnotil práci 85b stupněm B. Vedoucí práce doktor Bátora ohodnotil práci 80b stupněm B. Byla přečtena jedna otázka z posudků. Student odpověděl na otázku pomocí snímků na konci prezentace. V rozpravě položil otázku docent Baxant ohledně důležitosti malých hmotností baterií v nemovitostech a nabíjecího a vybíjecího proudu baterií. Student nedokázal na část této otázky odpovědět. Doktor Ptáček se zeptal na dobu životnosti baterií. Student otázku zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO