Zápustkové kování ozubeného kola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z kruhového přířezu jakosti 12 050. Na základě literární studie zápustkového kování a výpočtů byl navržen technologický postup výroby. Návrh zápustek bude proveden na základě příslušných norem, materiál zápustek bude ocel 19 552. Vzhledem k tvarové složitosti a rozměrům ozubeného kola budou použity tři operace. Na základě vypočtené kovací síly byl zvolen svislý kovací list LMZ 1600 A/S se jmenovitou sílou 16 MN. Vzhledem k použití lisu bude zápustka opatřena vyhazovačem.
The project elaborated design of technology production of gear wheel from circular blanks of steel 12 050. Pursuant to of the literary pursuit a problem of the die forging and calculation was designed manufacturing process. Dies proposal will be based on relevant standards, materials die steel will be 19 552. Given the complexity of the shape and dimensions of the gear will be used in three operations. Based on the calculated forging force was chosen vertical forging sheet LMZ 1600 A/S with a nominal power of 16 MN. Due to the use of the press die is provided with an ejector.
Description
Citation
BEDNAŘÍK, P. Zápustkové kování ozubeného kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Zkušební komise se seznámila s obsahem bakalářské práce studenta, který následně zodpověděl dotazy oponenta a dotazy komise. 1. Čím se liší universální od klikového lisu? 2. Proč nebylo uvažováno o předkování otvoru? 3. Půjde součást vykovat, pokud kovací teplota klesne na 950 °C? 4. Jak byl stanoven čas potřebný na vykování součásti? 5. Jakým způsobem bude změřen rádius v dutině nástroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO