Environmentální rodinný dům Slunečnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce představuje návrh dvoupodlažního rodinného domu ve tvaru L s plochou střechou pro čtyřčlennou rodinu nacházející se na okraji obce Vinary u Přerova v Olomouckém kraji. Dům je navržen na plovoucí základové desce na vrstvě pěnového skla a jeho svislý nosný systém je tvořen z pórobetonových tvárnic. Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací EPS. Příčky jsou z vápenopískových bloků. Stropní konstrukce se skládají z předpjatých stropních panelů. Dům je rozdělen na část dvoupodlažní a část jednopodlažní, obě se zelenými střechami. V prvním patře je zádveří, pokoj pro hosty s šatnou, pracovna, koupelna, samostatné WC, technická místnost, spíž a kuchyně s obývacím pokojem, který vede přímo do terasu. Součástí chodby je také dvouramenné schodiště, které vede do druhého patra, kde je ložnice s šatnou, dětský pokoj, koupelna a samostatné WC. Technická zařízení budovy zahrnují podlahové vytápění a chlazení a nucené větrání s rekuperací tepla. Vytápění a chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda, primárně napájené přes den fotovoltaickým systémem na střeše objektu a v noci z baterie. Dešťová voda bude částečně akumulována na střeše vegetační vrstvou a zbytek bude shromažďován v podzemní akumulační nádrži. Dům má prvky pasivního domu a spadá do třídy A energetického průkazu.
This bachelor's thesis presents design of an L-shaped two-storey family house with a flat roof for a family of four on the outskirts of Vinary u Přerova in Olomoucký region. The house is designed on a cast-in-place ground slab based on foam glass, and its carcass is constructed of aerated concrete blocks. The external walls are insulated with EPS. The partitions are made of sand-lime blocks. The floor slabs and roof slabs are comprised of a precast concrete panel. The house is divided into a two-storey part and a single-storey part, both with green roofs. The first floor includes a wind lobby, a guest room with walk-in robe, a study, a bathroom, a separate toilet, a utility room, a pantry, and an open area consisting of a kitchen and a living room that leads directly to the terrace. The corridor also features a half-turn staircase that leads to the second floor, which has a master bedroom with walk-in robe, a children's bedroom, a bathroom, and a separate toilet. The building services include floor heating, mechanical ventilation, and cooling via fan coils. The air-water heat pump, primarily powered by photovoltaics on the roof during the day and by battery at night, provides heating and cooling. The storm water will be partly accumulated in the substrate layer of the roof and the rest will be accumulated in accumulation tank underground. The house has elements of passive building and falls in A class rating of an energy certificate.
Description
Citation
KRUMPOLEC, L. Environmentální rodinný dům Slunečnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Lucie Horká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Peráčková, Ph.D. (předseda) Ing. Jana Doležalová (člen) Ing. Roman Brzoň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve představil svou bakalářskou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal návrh rodinného domu spolu s koncepčním návrhem technického zařízení budovy, s prováděcím projektem vzduchotechniky a s průkazem energetické náročnosti budovy. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: doc. Ing. Horák: Kde jste vzal hodnotu 0,15 pro stínící součinitel uvažovaný pro výpočet tepelných zisků v bakalářské práci? - Jaká bude povrchová teplota chladicí podlahy v bakalářské práci? Jak efektivní je provoz systému vaší navržené chladicí podlahy? - Jak jste přišel na bod bivalence v návrhu bivalentního zdroje tepla? Ing. Vrána, PhD.: Typ zastřešení a způsob odvodnění střechy. doc. Ing. Peráčková: Rozdíl v zakreslování systémů TZB a stavebních objektů. Ing. Vrána, PhD.: Nehrozí nebezpečí zaplavení objektu směrem ze spádovaných zpevněných ploch a komunikací kolem vašeho objektu? Ing. Wierzbická, PhD.: Posuďte vhodnost realizace závětří u vašeho objektu. Ing. Horká, PhD.: Rozdíl teplot při obrácení cyklu tepelného čerpadla. doc. Ing. Horák: Použití štěrbinových výustek. Ing. Brzoň, PhD.: Spádování stropní konstrukce. Ing. Brzoň, PhD.: Obhajte založení vašeho objektu na základové desce. Na každou z těchto otázek student odpověděl velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO