Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza vyhřívaného složeného potrubí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca je zameraná na napäťovú a deformačnú analýzu elektricky vyhrievaného potrubia a príslušných častí. Cieľ práce je analýza častí potrubia samostatne a vo vzájomnom pôsobení voči medzným stavom, a zistenie maximálneho dovoleného zaťaženia. Potrubie je analyzované voči medznému stavu pružnosti a maximálnej dovolenej deformácií. Podpora je analyzovaná s cieľom nájsť adekvátne zaťaženia a silové reakcie počas inštalačnej fázy. Nakoniec je vyšetrované vzájomné pôsobenie. Potenciálne prekročenie daného medzného stavu je diskutované v adekvátnej kapitole.
Master thesis is aimed at stress and deformation analysis of electrically heated compound pipe and attached parts. Goal of the work is to analyze pipe segments separately and in full scale against limit states and to determine maximum allowed loads. Pipe is analyzed against yield strength and maximum allowed displacement. Support is analyzed to find out installation load and force reactions during installation. Mutual interaction is finally analyzed. If limits are overrun or modification is necessary, discussion take place at appropriate chapter.
Description
Citation
HLADKÝ, M. Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza vyhřívaného složeného potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
student nejdříve odprezentoval svou diplomovou práci a poté zodpověděl dotazy položené oponentem a členy komise
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO