Systém pro získávání a analýzu realitních dat z WWW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem systému pro automatickou extrakci a vizualizaci dat z realitních serverů. V teoretické části je nejprve tato práce zasazena do kontextu datového inženýrství. Následně jsou popsány použité technologie a komponenty systému, které byly v rámci projektu využity, a vysvětlen jejich význam v rámci vytvořené platformy určené investorům do nemovitostí za účelem jejich pronájmu. Součástí práce je také vyhodnocení základních metod použitých pro predikci výše pronájmu, což slouží k výpočtu návratnosti investice.
This project is focused on designing a system for automatic extraction of real estate data from real estate servers. In the theoretical part, this work is first placed in the context of data engineering. Subsequently, the used technologies and system components that were used in the project are described, same as their importance within the framework of the created platform intended for real estate investors for the purpose of renting them. The work also includes an evaluation of the basic methods used to predict the rent amount, which is used to calculate the return of investment.
Description
Citation
KARPÍŠEK, M. Systém pro získávání a analýzu realitních dat z WWW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové vidění
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO