Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. V teoretické části je analyzován současný stav a dále je popsaná metoda pro hodnocení managementu společnosti. Tuto metodu následně v praktické části zrealizuji ve společnosti.Na závěr doporučím opatření, která by měla situaci v organizaci a postavení managemtu vůči zaměstnancům zlepšit.
The thesis „The evaluation of the company management and suggestions for its improvements“ deals with the issues of the comunication between the management and employees. The goal of the thesis is to indicate the key problematic issues and suggest solution for its elimination. Current situation is analyzed in the theoretical part and it also contains the description of the method for the management evalution. This method is used in the company and described in the practical part. At the end of this thesis I recommend the solution how to improve the organization and behavior of the management to the employees.
Description
Citation
HOŘELKOVÁ, D. Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-02-02
Defence
Otázky oponenta: zodpovězeno Dr. Juřica: Jaké byly náklady při zavedení návrhů a jaké byly přínosy? - zodpovězeno Doc. Putnová: Čím jste přispěla svou prací zkoumané firmě? - zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO