Systém monitorování IT infrastruktur pomocí robotických automatizovaných procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nástroje pro kategorizaci elektronické pošty za pomoci Robotických Automatizačních Procesů (RPA). Kategorizace probíhá na základě zprávy s kategorií „_TEMPLATE“ a podobnosti jejího předmětu s předmětem příchozí zprávy. Robot dále analyzuje dochvilnost zpráv a v případě zpoždění je o této situaci obeznámen administrátor. Na závěr jsou zprávy přesunuty do archivních složek, tak aby v hlavní složce zůstala vždy pouze jedna zpráva od každého předmětu.
The goal of this bachelor’s thesis was to create a tool for categorizing elektronic mail using Robotic Process Automation (RPA). The categorization is based on a message with category „_TEMPLATE“ and the similarity of its subject with the subject of the incoming message. The robot further analyzes the punctuality of the messages and in case of delay, the administrator is notified about the situation. Finally, messages are moved to the archive folders so that only one message from each subject remains in the main folder at any time.
Description
Citation
VALÍČEK, M. Systém monitorování IT infrastruktur pomocí robotických automatizovaných procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (předseda) Mgr. Veronika Příbaň Žolnerčíková (člen) Ing. Petr Ilgner (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Možný (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: - "Práce je zařazena do oboru Informační bezpečnost. Dle zadání práce neobsahuje žádné body k tématice bezpečnosti. Praktická realizace řeší k bezpečnosti pouze přihlášení uživatele na uživatelské úrovni. Jaká byla v práci řešena tématika bezpečnosti? " - Co by se stalo, pokud by v průběhu běhu programu softwarového robota (SW robot) spadl a následně opětovně naběhl Microsoft Outlook klient? Dovede se SW robot vzpamatovat? - Proč nebyly v práci diskutovány možnosti samotného Microsoft Outlook pro filtrování a řazení emailových zpráv? Popřípadě jiné automatizační nástroje zabudované do Microsoft produktů zaměřujících se na zvýšení produktivity? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO