Prezentace audiovizuálního díla ve virtuální realitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je vyhotovenie rešerše o dostupných herných enginoch pre tvorbu prehliadky audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, naštudovanie problematiky mapo- vania textúr, voľba herného enignu ,ktorý spĺňa podmienky, vytvorenie scény virtuálnej prehliadky vo vybranom engine, demonštrácia premietania audiovizuálneho diela na vý- stavné teleso pomocou streamovania z internetového úložiska s využitím priestorového zvuku a s možnosťou ovládať prehrávanie daného diela. Vytvorenie vyhľadávania videí v databáze pomocou zadaných tagov s následnou možnosťou nájdené video premietať na teleso. Popísané sú vlastnosti a informácie o enginoch Unity, Unreal Engine, Game Ma- ker Studio, Godot a CryEngine. Vytvorená je spustiteľná aplikácia virtuálnej prehliadky s audiovizuálnymi dielami.
Goal of this thesis is research of Game Engines aviable for the creation of gallery of audiovisual artworks in virtual reality, research of texture mapping, choice of suitable game engine for our work, creation of scene of the virtual gallery in selected Game Engine, demonstration of projecting the artwork onto exhibit body by streaming it from internet storage with use of ambisonic sound that engine provides and with abillity to control the playback of the piece. Creation of search engine for looking up artpieces in database by using tags with option to project the found piece to the body. Properties of Game Engines Unity, Unreal Engine, Game Maker Studio, Godot and CryEngine are given. A working application of virtual gallery with implented audiovisual artpieces is created.
Description
Citation
LAZORČÁK, D. Prezentace audiovizuálního díla ve virtuální realitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kříž (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: Proč není collider nastaven také pro prvky promítající videosekvence? – student dostatečně vysvětlil otázku Otázky komise: Jak dlouho trvalo vytvoření scény? Proč jste zvolil právě herní engine Unity, přestože semestrální práce pracovala s Unreal enginem? – student dostatečně vysvětlil otázky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO