Akcelerace 2D Vlnkové transformace na paralelních architekturách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
I přesto, že byla 2D diskrétní vlnková transformace předmětem řady rozsáhlých studií, některé aspekty této problematiky byly doposud opomíjeny. Mezi takové aspekty lze zařadit techniky pro výpočet této transformace se zaměřením na vyvažování synchronizací, aritmetických instrukcí a využití paměti pro různé architektury. Tato práce ukazuje několik nových metod výpočtu této transformace s různě nastaveným vybalancováním těchto operací. Tyto metody jsou detailně popsány a jejich chování je vyhodnoceno na několika grafických adaptérech za použití GPGPU, zpracování pomocí grafické pipeliny a vícejádrových procesorů pomocí OpenMP.
Although a 2D discrete wavelet transform has been widely studied during the last two decades, some directions were not examined from all points of view. One of these directions is a technique for calculating such transform that has various balanced barriers, arithmetic operations, and memory usage focused on various architectures. This thesis shows several new methods of calculation of such transform with variously balanced operations. These methods are widely described and their behaviour is evaluated on several graphics adapters using GPGPU, graphics pipeline, and multicore CPU architectures using OpenMP.
Description
Citation
KULA, M. Akcelerace 2D Vlnkové transformace na paralelních architekturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (člen) prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Eduard Sojka (člen)
Date of acceptance
2022-09-14
Defence
Student přednesl cíle a výsledky, kterých v rámci řešení disertační práce dosáhl. V rozpravě student odpověděl na otázky komise a oponentů i hostů. Diskuze je zaznamenána na diskuzních lístcích, které jsou přílohou protokolu. Počet diskuzních lístků: 2. Komise se v závěru většinou členů usnesla, že student splnil podmínky pro udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO