Podnikatelský záměr rozvoje firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu rozvoje společnosti Ford Szilcar, s.r.o. V teoretické části jsou obsaženy informace o tvorbě podnikatelského záměru. Druhá část, která se zabývá vlastní prací, je zaměřená na zpracování Porterového modelu pěti sil, Finanční analýzy a SWOT analýzy. Poslední část obsahuje vlastní návrhy na zlepšení současné finanční situace společnosti.
This bachelor thesis deals with creating a business plan for the development of Ford Szilcar, Ltd. Theoretical section gives information about creating a business plan. The second part, which is about own work, is focused on examining Porter’s Five Forces model, financial analysis and SWOT analysis. The last part contains recommendations for improving the current financial situation of the company.
Description
Citation
JELČOVÁ, D. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žalio (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Svirák Jr: V tabulce 20 BP je přehled vyvoje peněžních toků. V roce 2015 je 334 tisíc €, v roce 2025 je 736 tis. €. Jak to může takto narůst? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO