Tankové spalovací motory od historie až po současnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce uvádí přehled použitých motorů v nejznámějších tancích od začátku jejich výroby až po současnost. V první části se zabývám druhy používaných pohonných jednotek, jejich rozdílů a specifik oproti běžnému motoru. Následuje popis vývoje a výroby tankových motorů v jednotlivých státech. V poslední části jsem se zaměřil na popis tanku T-72, který je ve výzbroji AČR.
This work shows summary of engines used in the best known tanks since the beginning of their producing until today. The first part deals with sorts of fuels which are used, theirs differences and specificts in comparison with current engine. After it, my work occupies by decription of development and producing of tank engines in single states. In the last part there is description of the tank T-72 which is in the equipment of AČR.
Description
Citation
ARNOŠT, D. Tankové spalovací motory od historie až po současnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO