Návrh konstrukce modulu robotického ramena

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Roboty modulární koncepce, kde jednotlivé moduly jsou konstrukčně i funkčně samostatné, postupně zaujímají čím dál větší procento na dnešním trhu. Tato práce obsahuje rešerši v oblasti robotických ramen a dostupných modulárních koncepcí. V další části jsou, na základě výpočtů konstrukčních uzlů, vytvořeny moduly ve třech velikostech, které složením tvoří robotické rameno.
Robots of modular concept have each module functionally independent. They are continuously getting bigger representation on the market nowadays. This thesis contains research in the field of robotic arms and modular concepts. In the next part of the thesis, based on the calculations of structural nodes, were created modules in three sizes, which can be assembled into robotic arm.
Description
Citation
MACHALA, L. Návrh konstrukce modulu robotického ramena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Návrh konstrukce modulu robotického ramena". Student úspěšně zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: Jaký typ ložiska je použit u vašeho návrhu? Popište, jak se bude vyrábět vámi navržená součást. Osvětlete nepřesnosti ve výkresové dokumentaci. Jak bude motor napájený, kudy povede elektroinstalace? Proč jste zvolil zrovna harmonickou převodovku? Jaké jsou vůle u harmonické převodovky? Jaká je životnost takové převodovky? Jaký je nevýhoda harmonické převodovky? Student váhavě odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO