Návrh a implementace počítačové hry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je návrh a implementácia 2D hororovej plošinovky na počítačové zariadenie. Implementovaná hra pozostáva z troch úrovní a sprevádza hráča hororovými prvkami tvorenými vizuálnymi a zvukovými efektmi. Hra je navrhnutá pre prípadné budúce rozšírenie. Na hotovej hre bolo realizované niekoľko fázové testovanie. Od užívateľov je obdržaná spätná väzba v podobe vyplnených dotazníkov a následné zhodnotenie výsledkov. Ďalej práca čitateľa stručne oboznamuje s históriou hier a základmi pre prácu v hernom engine Unity, v ktorom je vytvorená samotná hra.
The aim of this thesis is the design and implementation of a 2D horror platform game on a computer device. The implemented game consists of three levels and accompanies the player through horror elements created by visual and sound effects. The game is designed for future expansion. Several phase tests were performed on the finished game. Feedback is received from users in the form of completed questionnaires and subsequent evaluation of the results. Furthermore, the work briefly acquaints the reader with the history of games and the basics of working in the Unity game engine, in which the game itself is created.
Description
Citation
ŠULO, S. Návrh a implementace počítačové hry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO