Inteligentní systém pro správu akvária

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem inteligentního systému pro správu akvária. Systém je založený na platformě i.Mx8DV s grafickým výstupem na dotykový displej. V práci jsou diskutovány způsoby měření a regulace veličin kritických pro správný chod akvária. Dále je v práci popsána platforma i.Mx8DV a operační systém Neutrino. Práce řeší též výběr vhodných čidel a návrh desky plošných spojů k propojení platformy i.Mx8DV s vybranými čidly. Jsou zde popsány principy komunikace po síti a možnosti implementace webového serveru. Závěrem práce je popsána vytvořená aplikace.
This bachelor thesis deals with the design of an intelligent aquarium management system. The system is going to be based on the i.Mx8DV platform with graphical output on the touch screen. In the thesis, the methods of measuring and controlling the quantities, that are critical for the proper operation of the aquarium, are discussed. Also, the i.Mx8DV platform and the Neutrino operating system are described. This thesis solves the selection of suitable sensors and design of printed circuit board for connection of the i.Mx8DV platform with selected sensors. The principles of network communication and web server implementation options are described. In the end, the application is described.
Description
Citation
MUSIL, L. Inteligentní systém pro správu akvária [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Sobota, Dr. (člen) doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO