Generování kódu z modelů Petriho sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je analyzovať aktuálne riešenie generátoru kódu z Objektovo orientovaných Petriho sietí zapísaných v jazyku PNtalk do jazyka Java, navrhnúť jeho úpravy a implementovať ich. Ako prvý bol analyzovaný celkový návrh a boli špecifikované chýbajúce časti, následne bol analyzovaný zdrojový kód prekladača a boli odhalené chyby. Po implementácií opráv týchto chýb boli navrhnuté zmeny pre prekladač a simulátor, aby podporovali chýbajúcu funkcionalitu. Tieto zmeny boli implementované.
The goal of this thesis is to analyze the current solution of a code generator from Object oriented Petri nets written in PNtalk language to Java language, propose changes and implement them. First the overall scheme was analyzed and missing parts were specified, then the source code of the compiler was analyzed and errors were found. After implementing the fixes for these errors, it was proposed to modify the compiler and simulator such that the missing functionality was supported. These changes were implemented.
Description
Citation
CIBÁK, M. Generování kódu z modelů Petriho sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO