Simulace zobrazení holografickým mikroskopem se zahrnutím optických vad obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je simulace pozorování živé buňky pohybující se po zašuměném pozadí. Zkušeností, získaných při tvorbě této simulace, bylo využito pro korekci uměle vytvořených dat a následně dat z reálného měření. K tomu bylo využito integrovaného vývojového prostředí Spyder, který je otevřeným softwarem, určeným pro vědecké programování v Pythonu. Simulaci se vytvořit podařilo, úspěšně proběhla i korekce uměle vytvořených dat. Korekce reálných dat je účinná jen částečně, dává tak prostor k dalšímu vylepšení.
The aim of this work is the simulation of a moving cell on a noisy backgroud. Experience gained during this work was used for correction of artificially created data. Subsequently it was used for the correction of real experiment a data. Spyder, open source cross-platform IDE for scientific programming in the Python language, was used for it. The simulation was successful, as well as the correction of artificially created data. The correction of real experiment data was only partly suscessfull . It gives us enough room for further improvement.
Description
Citation
EFFENBERGER, A. Simulace zobrazení holografickým mikroskopem se zahrnutím optických vad obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO