Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická východiska na náklady konkrétní firmy a podrobuje je analýze bodu zvratu. Výsledky analýzy pak slouží jako podklad pro nalezení doporučení v oblasti snižování nákladů.
This bachelor thesis deals with the costs of the company and their analysis using the method break-even point. In the theoretical part are defined the key concepts and specified break-even point. The practical part already applied theoretical to the costs of a particular company and subjected to break-even point analysis. Analysis results are then used as a basis for finding recommendations for reducing costs.
Description
Citation
FELDOVÁ, M. Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce – odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: Ing. Holek Možnosti rozšíření aktivit společnosti na jiné trhy - odpovězeno Otázka: Ing. Mazlová Možnosti vstupu na zahraniční trhy s ohledem na velikost firmy - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO