Vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
První část této práce se věnuje dataloggerům a jejich využití v dnešním světě. Ve druhé částí se práce zabývá mikrokontroléry, které se využívají jako řídící jednotky pro dataloggery. Byly popsány jednotlivé periferní zařízení MCU a rovněž jejich komunikační rozhraní. Další část je věnovaná Bluetooth Low Energy, které se využívá k přenosu naměřených dat k uživateli. Na základě získaných znalostí byl proveden výběr mikrokontroléru a senzorů. Z vybraných komponentů byl sestrojen a naprogramován datalogger, který bude měřit vlastnosti kvasu během kvašení ovoce. Na závěr byla vytvořená mobilní aplikace pro stahování dat z dataloggeru a následné zobrazení dat v grafech.
The first part of the theses deals with dataloggers and their use in today's world. The second part is dedicated to microcontrollers which are used as a control unit for dataloggers. Individual peripheral devices MCU and their communication interfaces have been described. The next part deals with Bluetooth Low Energy which is used for data broadcasting to the user. Based on the acquired knowledge the microcontroller and sensors were selected. A datalogger was constructed and programmed from selected components, which will measure the properties of ferment during fruit fermentation. Finally, a mobile application was created to download data from the datalogger and then display the data in charts.
Description
Citation
VAVERKA, J. Vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Byla otestována mobilní aplikace na platformě iOS? Je možné implementovat automatické připojení dataloggeru a mobilní aplikace, za předpokladu, že mezi nimi dříve proběhlo prvotní spojení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO