Výroba odlitků repliky rámu motocyklu Praga 500 BD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kompletní technologií výroby replik odlitků rámu motocyklu Praga 500 BD. V první části je popsán historický vývoj firmy Praga – BD a technické parametry motocyklu. V druhé části je přesně popsán postup výroby modelových zařízení, porovnání variant materiálů pro výrobu modelů, formování a příprava kovu včetně odlití. Nakonec je popsáno tepelné zpracování a obrobení odlitků. Výsledkem práce je zhotovení funkčních replik odlitků rámu motocyklu.
The bachelor degree thesis deals with the complete production technology of replica castings of motorcycle frame Praga 500 BD. In the first part of paper is described the historical development of fabric Praga – BD and technical parameters of motorcycle. In the second part is exactly described the production process of model device, comparison of material variants for model producing, forming and preparing metal including casting. Finally the heat treatment and machining castings are described there. The result of work is fabrication of working replica castings of motorcycle frame.
Description
Citation
VRASPÍR, K. Výroba odlitků repliky rámu motocyklu Praga 500 BD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO