Krystalizace nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic.

Abstract
Krystalizace epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A a bisfenolu F je přirozenou vlastnostní těchto oligomerů. Producenti nátěrových a jiných systémů na bázi těchto epoxidových pryskyřic však vyvíjí úsilí, aby krystalizační proces, co nejůčiněji zpomalili a tím prodloužili skladovatelnost a zároveň zlepšili konkurence schopnost jejich výrobků. Hlavním úkolem práce je zobecnění faktorů mající vliv na krystalizační proces epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A a bisfenolu F, ověření nových přístupů k možnosti k ovlivňování jejich krystalizačního procesu a zjištění možnosti využití jisté míry krystalinity epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A a bisfenolu F při přípravě a výrobě nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic.
Crystallisation of epoxy resins based on bisphenol A and bisphenol F is the natural property of these oligomers. However, manufacturers of paints and other systems based on these epoxy resins, strive to slow down the crystallisation process as much as possible, thereby prolonging the shelf life and improving the competitiveness of their products. The main aim of the thesis is generalisation of the factors influencing the crystallisation process of epoxy resins based on bisphenol A and bisphenol F, verifying new approaches to the possibility of influencing the crystallisation process and determining the possibility of using a certain degree of epoxy resins crystallinity based on bisphenol A and bisphenol F in the preparation and production of epoxy resinbased coating systems.
Description
Citation
SEIDLOVÁ, M. Krystalizace nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO