Analýza síťové bezpečnosti

Abstract
Práce představuje model a metody analýzy vlasností komunikace v počítačových sítích. Model dosažitelnosti koncových prvků v IP sítích je vytvořen na základě konfigurace a síťové topologie a umožňuje ukázat, že vabraný koncový uzel je dosažitelný v dané síťové konfiguraci a stavu.   Prezentovaná práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje modelování sítí, chování směrovaích protokolů a síťové konfiguraci. V rámci modelu sítě byla vytvořena modifikovaná topologická tabulka (MTT), která slouží pro agregaci síťových stavů určených pro následnou analýzu. Pro analýzu byl použit přístup založený na logickém programování, kdy model sítě je převeden do Datalog popisu a vlastnosti jsou ověřovány kladením dotazů nad logickou databází. Přínosy práce spočívají v definici grafu síťových filtrů, modifikované topologické tabulce, redukce stavového prostoru agrgací síťových stavů, modelů aktivního síťového prvku jako filter-transformace komponenty a metoda pro analýzu dosažitelnosti založena na logickém programování a databázích.   
The objective of the research is to model and analyze the effects of dynamic routing protocols. The thesis addresses the analysis of service reachability, configurations, routing and security filters on dynamic networks in the event of device or link failures. The research contains two main sections, namely, modeling and analysis. First section consists of modeling of network topology, protocol behaviors, device configurations and filters. In the modeling, graph algorithms, routing redistribution theory, relational algebra and temporal logics were used. For the analysis of reachability, a modified topology table was introduced. This is a unique centralized table for a given network and invariant for network states. For the analysis of configurations, a constraint-based analysis was developed by using XSD Prolog. Routing and redistribution were analyzed by using routing information bases and for analyzing the filtering rules, a SAT-based decision procedure was incorporated. A part of the analysis was integrated to a simulation tool at OMNeT++ environment. There are several innovations introduced in this thesis. Filtering network graph, modified topology table, general state to reduce the state space, modeling devices as filtering nodes and constraint-based analysis are the key innovations. Abstract network graph, forwarding device model and redistribution with routing information are extensions of the existing research. Finally, it can be concluded that this thesis discusses novel approaches, modeling methods and analysis techniques in the area of dynamic networks. Integration of these methods into a simulation tool will be a very demanding product for the network designers and the administrators.
Description
Citation
DE SILVA, H. Analýza síťové bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO