Záporná elektroda pro sodno-iontové články

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje obecné seznámení s problematikou akumulátorů, jejich základní principy a rozdělení. Zaměřena je zejména na výzkum elektrodových materiálů pro záporné elektrody sodno-iontových akumulátorů, které pro svou činnost nevyužívají lithium. Pozornost je ovšem věnována i akumulátorům lithium-iontovým, jejichž vývoj je úzce spjat s akumulátory sodno-iontovými. Praktická část se zabývá zejména syntézou sodného titanátu, který slouží jako aktivní materiál v záporné elektrodové hmotě, a jeho elektrochemickou a fyzikální charakterizací.
This bachelor thesis contains general introduction to the issue of batteries, their basic principles and distribution. It is mainly focused on the research of electrode materials for negative electrodes of sodium-ion batteries, which do not use lithium for their function. Thesis is also focused on lithium-ion batteries, because their development is closely linked to sodium-ion batteries. The practical part mainly contains the synthesis and characteristics of sodium metatitanate, which is used as active material in negative electrode mass.
Description
Citation
ŠIMEK, A. Záporná elektroda pro sodno-iontové články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
ot.: Proč jste netestoval vícenásobné vypalování, když dle vaší práce prokazatelně zlepšuje homogenitu a čistotu výsledného materiálu? od.: Chceme zajistit co nejjednodušší syntézu - dvojnásobný výpal zvyšuje náklady na výrobu ot.: V práci vzpomínáte možné budoucí využití sodno-iontových baterií v stacionárních úložištích energie. Jaké by byly výhody/nevýhody a celkové rozdíly vůči, v dnešní době v praxi testovaných, sodíkovo-sírovým úložištím? od.: Rozdíl je především v pracovní teplotě, Na-S pracují při vyšších teplotách, což snižuje účinnost. ot.: Existují ve výzkumu i jiné, podobné, intové baterie (rocking chair battery)? Jaké jsou výhody/nevýhody vůči lithno- a sodno-iontovým akumulátorům? od.: K-iont akumulátory, draslík má větší atomový poloměr, větší energetická hustota než Na-S ot.: Co je to absolutní alkohol? od.: nejedná se o 100 % alkohol ale o 98 % Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO