Převodníkový modul s rychlou sériovou komunikační linkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu JESD204B. V prvé řadě práce seznamuje se samotným standardem, a poté pojednává o jeho revizích. Standard JESD204B funguje na bázi vrstvové specifikace, podobně jako ostatní protokoly. Práce dále seznamuje s vlastní implementací samotného firmwaru, podle kterého probíhá přenos dat na bázi standardu JESD204B. Firmware je psán pomocí jazyku VHDL. Součástí práce je obvodové řešení, kde je vytvořeno schéma našeho obvodu. Výsledkem práce je realizované obvodové a firmwarové řešení převodníku pro rychlé sériové rozhraní.
This thesis deals with the standard JESD204B. First of all, it introduces the work standard itself and then describe its revision. Standard itself works on the basis of layer specification, like other protocols. Work also introduces firmware custom implementation by which data transfer is based on standard JESD204B. Firmware is written using language VHDL. Part of work is circuit solution where is created scheme of our cuircit. The result of the work is implemented circuit and firmware solutions transmitter for fast serial interface.
Description
Citation
KABÁTNÍK, V. Převodníkový modul s rychlou sériovou komunikační linkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-08-31
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO