Návrh technologie pro brzdu motocyklu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technologickým návrhem součástí pro bubnovou brzdu motocyklu. V úvodu práce je uvedena historie vývoje brzdných systémů a jejich základní rozdělení. Dokumentace výroby obsahuje technologický proces, sestavení NC programu, návrh v 3D softwaru a technicko-ekonomické zhodnocení.
This thesis deals with the design of technological components for drum brake motorcycle. The introduction deals with the history of development of braking systems and their basic distribution.The documentation includes technological production process, the building of NC program in 3D design software and technical-economic evaluation.
Description
Citation
SMÍLEK, L. Návrh technologie pro brzdu motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Upřesnění technicko-ekonomického zhodnocení 2) Rozdíl mezi vrtáním a vyvrtáváním 3) Metodika výpočtu strojních časů Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO