Fotovoltaické systémy pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce popisuje problematiku využití sluneční energie fotovoltaikou. Vysvětluje základní pojmy spojené s přeměnou slunečního záření na elektrický proud. Dále uvádí přehled dnes využívaných fotvovoltaických systémů a zaměřuje se na použití této technologie pro rodinné domy společně s modelovým návrhem fotovoltaického systému po technické, legislativní a ekonomické stránce projektu.
Bachelor´s thesis describes dilemma usage of solar energy by photovoltaic. It explains fundamental terms pair with conversion solar radiation on electric current. Further it presents review today exploited photovoltaic‘s systems and focuses on using this technology in residential houses along with modelling proposal photovoltaic’s system in technical, legislative and economics site project.
Description
Citation
CHADIM, J. Fotovoltaické systémy pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Jaký úrok by odpovídal celkovému zisku z fotovoltaického systému? Upřesnění fotovoltaické účinnosti. Jaká je prostorová velikost měniče el. Energie? Je do výpočtu návratnosti zahrnuta proměnná účinnost fotovoltaického systému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO