Metody 3D ohybu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí a stroje, na kterých se tyto součásti zhotovují.
The project is developed in the context of a bachelor's degree in Mechanical Engineering and deals with an overview of modern methods of 3D bending part. The paper presents the different methods of 3D bending components that are produced by these methods and machines on which these components produce.
Description
Citation
KRÁČMAR, L. Metody 3D ohybu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovy položeny následující dotazy: 1. Dochází ke změně tloušťky stěny i u mělkého výtažku? 2. Čím je charakterizováno odebírání materiálu kolmo a po směru vláken? 3. Jak se určí úhel odpružení při ohybu a na čem závisí? 4. Jak byste eliminoval odpružení při ohybu trubek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO