Přísavný efekt v motorsportu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na popis přísavného efektu, jeho vlivu na aerodynamiku vozidla a využití v motorsportu. Práce se zabývá závislostí tohoto způsobu vytváření přítlaku na konstrukci vozu a jeho nastavení, ale také na relativním pohybu prvků generujících přítlak vzhledem k povrchu při nasazení v závodech. Dále jsou uvedeny výhody a nevýhody využívání přísavného efektu. Také je vypracován stručný přehled historie použití přísavného efektu. Na konci práce je pozornost věnována moderním závodním i osobním automobilům využívajícím tohoto fenoménu.
This bachelor thesis describes ground effect, its influence on car aerodynamics and its use in motorsport. The thesis describes the dependence of downforce created by ground effect on the design and set-up of the race car, as well as on the downforce generating parts' relative movement in relation to the track during a race. Advantages and disadvantages of the use of ground effect aerodynamics are discussed as well. Next, there is brief summary of the use of ground effect throughout the history of motorsport. At the end, attention is paid to modern race and sport cars using the ground effect aerodynamics.
Description
Citation
MLČOCH, P. Přísavný efekt v motorsportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Zodpovězené otázky oponenta: - Popište vliv vzájemné polohy středu tlakových (aerodynamických) sil a těžiště na stabilitu vozidla působení bočního větru. - Jakým způsobem bylo využito foukaného difuzoru u vozů F1 při jízdě zatáčkou bez sešlápnutého plynového pedálu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO