Systém pro sledování aktivit programátora

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou systémů a sledování aktivity programátorů po právní, technické a technologické stránce. Uvažuje postavení takových systémů v současné legislativě a zaměřuje se na určení hranic, které monitorovací systém odlišují od jeho nelegální formy. Pojednává o možnostech sledování procesů a uživatelských aktivit na systémech Microsoft Windows s použitím technik dostupných pro platformu .NET. Rozebírá možnosti pro přenos informací ze sledované stanice na zpracovávající server pomocí standardních protokolů na přenos určených. Identifikuje potenciální hrozby spojené s takovým přenosem. Návrh a implementace rozšíření popisuje s použitím modelovacího jazyka UML a návrhových vzorů.
The thesis is concerned with the subject of systems designed for monitoring the activity of programmers with respect to legal, technical and technological aspect. It ponders on the role and condition of such systems in the present-day legislation and focuses on the definition of the boundaries that distinguish the monitoring system from its illegal version. The paper also deals with the options concerning monitoring of processes and users' activities within Microsoft Windows systems using technologies included in .NET Framework. The thesis further analyses the possibilities of information transmission from the monitored station to the processing server by means of standard protocols designed for transmission and identifies potential threats associated. The UML modelling language is used to describe design and architecture of the implemented solution.
Description
Citation
JARKOVSKY, K. Systém pro sledování aktivit programátora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO