Koncepce uložení motoru Formule Student na dynamometr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá uložením jednoválcového motocyklového motoru na dynamometr. V první části je osvětlena problematika soutěže Formula Student. Dále práce obsahuje rozbor používaných motorových zkušeben včetně měřící techniky. V poslední části je samotný návrh uložení motoru Husaberg FE 570 na dynamometr Superflow SF-902, pro ilustraci doplněný o virtuální model.
This bachelor thesis describes the mounting of single cylinder motorcycle engine on a dynamometer. The first part is about Formula Student competition. It also contains an overview of the motor testing cells, including measuring equipment. Finally describes the draft of mounting the engine Husaberg FE 570 on dynamometer Superflow SF-902 including virtual model for illustration.
Description
Citation
ŠPIČÁK, M. Koncepce uložení motoru Formule Student na dynamometr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student seznámil komisi s postupem tvorby a obsahem své bakalářské práce. Poté přešel k zodpovězení jednotlivých otázek oponenta. 1) Vysvětlete důvody užití jednoválcového motoru ve voze Formule Student. 2) Popište možnosti výpočtového ověření daného koncepčního návrhu a vytipujte kritická místa z hlediska pevnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO