Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom práce je využitie optického senzoru ADNS-2610 firmy Avago Tech-nologies Inc. pre meranie polohy mobilného robotu kategórie micromouse. Obvod ADNS-2610 predstavuje kompletný optický senzor s malým rozlíšením, ktorý komunikuje prostredníctvom dvojvodičového synchrónneho sériového rozhrania. Pre svoju činnosť pritom vyžaduje iba minimum externých pasívnych súčiastok, a to v po-dobe taktovacieho kryštálu a spínacieho tranzistoru určeného pre riadenie nasvetľovacej LED.
Aim of work is to use optical sensor ADNS-2610 of company Avago Technologies Inc. for measuring position of mobile robot caregory micromouse. ADNS-2610 include two wire of synchronic serial interface. It need to work only minimum external passive devices, which consist of clock crystal and switching transistor for controling illuminative LED.
Description
Citation
CINTULA, L. Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO