Změna právní formy podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je stanovit nevýhodnější formu podnikání, pro 2 fyzické osoby, podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění, které chtějí začít podnikat společně jako právnická osoba. V práci jsou popsány podmínky pro podnikání těchto osob, charakteristiky právních forem podnikání, vyhodnocení nejlepší varianty právní formy podnikání a postup změny právní formy podnikání.
The aim of this work is to establish a favorable form of business for 2 individuals in business under other than a business license, they want to start a business together as a legal entity. The paper describes the business conditions of these people, the characteristics of the legal forms of business, evaluating the best options and legal forms of business process change in the legal form of business.
Description
Citation
VRBOVÁ, A. Změna právní formy podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu. doc. Klíma: Jsou doktoři, pro které jste práci řešila, ochotni přistoupit na váš návrh? - zodpovězeno v plném rozsahu. JUDr. Kopřiva: Proč právě doktoři mění svou právní formu podnikání nejčastěji na společnost s ručením omezeným? - zodpovězeno v plném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO