Začlenění snímačů průtoku a tlaku do rozvodu stlačeného vzduchu ve výrobním celku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem řešení projektu 1007 - Měření průtoku vzduchu, jehož předmětem je začlenění snímačů průtoku a tlaku na rozvodu stlačeného vzduchu v papírenském průmyslu. Řešení využívá decentrální periferie spolu s programovatelným automatem komunikujícím vzájemně přes síť Profinet. Součástí práce je obslužný software pro programovatelný automat, decentrální periferie a panel HMI a výkresová dokumentace, včetně řešení způsobu napájení jednotlivých komponent.
The work deals with the design of the project solution 1007 - Měření průtoku vzduchu. The subject of the project is the integration of flow and pressure sensors on compressed air distribution in the paper industry. The solution uses decentralized peripherals together with a programmable logic controller communicating with each other via the Profinet network. Operating software for programmable logic controller and decentralized peripherals and HMI panel is parth of the project. As well as drawing documentation including solutions for powering individual components.
Description
Citation
RÝZNAR, J. Začlenění snímačů průtoku a tlaku do rozvodu stlačeného vzduchu ve výrobním celku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. Student byl dotázán na způsob značení použité v práci. Následně se vedla diskuze o použitých senzorech a místu aplikace. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy komise i oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO