Variantní přístupy k ekonomickému hodnocení dopravních staveb v centrech měst

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
V rámci ekonomického hodnocení dopravních staveb se setkáváme s problémem hodnocení a parametrizace přínosů a nákladů specifických pro komplexnější stavby nebo úpravy prostranství v centru města. Některé metody je obtížné vhodně aplikovat na městské a technické stavby. Článek se zaměřuje na nalezení alternativního způsobu hodnocení vybraných staveb. Metody často souvisí s multikriteriální analýzou, jež vede na posuzování parametrů a způsobu určení váhy pro hodnocení.
Concerning the economic evaluation of transport constructions, there are problems with appraisal and parametrization of benefits and costs, especially for the complex constructions or modified areas in the city center. Some of the current methods are difficult to apply appropriately to city constructions or technical constructions. The article is focused on finding alternative ways to evaluate selected constructions. The methods are often connected to multi-criteria analysis, which leads to the assessment of parameters and methods of determining the weight of them for the evaluation.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 133-139. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO