Efektivní C++ rozhraní pro API Vulkan

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Mnoho aplikácií pre 3D grafiku využívajúce Vulkan sú vyvíjané v jazyku C++. Problém súčasného rozhrania pre C++ je náročná kompilácia. Cieľom tejto práce je vytvoriť C++ rozhranie pre Vulkan s rýchlejšou kompiláciou. Bol implementovaný vlastný nástroj pre generáciu rozhrania a systém pre meranie. Nový generátor umožňuje prispôsobenie rozhrania na mieru. Kompilácia Vulkan rozhrania bola odmeraná z pohľadu doby kompilácie. Redukciou nepotrebných častí v rozhraní pre špecifickú aplikáciu bolo dosiahnuté zrýchlenie kompilácie rozhrania o 50% až 60%. Výsledky tejto práce umožňujú použiť C++ Vulkan rozhranie poskytujúce lepšiu dobu kompilácie.
Many 3D graphics applications are developed using Vulkan in C++ language. The major drawback of Vulkan C++ API is slow compilation time. Aim of this thesis is to create Vulkan C++ API with improved compilation time. A custom API generator was implemented for this purpose. This generator allows advanced customization of Vulkan C++ API. Using automated script, compilation times were measured in detail. By reducing unneccesary parts of code for a specific application, we measured improvement of about 50% to 60% in terms of Vulkan C++ API comilation time.
Description
Citation
RUŽA, A. Efektivní C++ rozhraní pro API Vulkan [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO