Klasifikace spánkových fází z polysomnografických záznamů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem polysomnografie, elektroencefalografie, elektrookulografie a elektromyografie. Práce také rozebírá problematiku jednotlivých spánkových fází. Následuje teoretický popis parametrů, které jsou později vypočteny ze signálů. Na základě těchto parametrů probíhá samotná klasifikace jednotlivých fází.
The bachelor thesis deals with the description of polysomnography, electroencephalography, electrooculography and electromyography. The work also discusses the issue of individual sleep phases. Followed by theorethical description of the parameters, which are later calculated from the signals. Based on these parameters are the individual phases classified.
Description
Citation
MARTINKOVÁ, T. Klasifikace spánkových fází z polysomnografických záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Odstrčilík, Ph.D. položil otázku na hodnotu 5 křížové validace. Ing. Čmiel, Ph.D. položil otázku na histogram a jeho popisky os. Ing. Ronzhina, Ph.D. položila otázku na spánkovou apnoe, zda jde o poruchu spánku. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO