Mapa osvětlení v GIS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro osvětlování pozemních komunikací podle normy ČSN EN 13201. Pojednává také o struktuře a možnostech geografického informačního systému ArcGIS, použitého při zpracování naměřených dat. Ve druhé části jsou uvedena praktická měření osvětlenosti podle normy ČSN EN 13201. Toto měření osvětlenosti bylo provedeno v různých oblastech obce Brumovice na Moravě. Tyto výsledky byly porovnány s hygienickými limity podle normy ČSN EN 13201. Výsledkem práce je mapa veřejného osvětlení. V této mapě jsou vyznačeny oblasti, které splňují a naopak nesplňují normu podle ČSN EN 13201.
Bachelor thesis is about theory of outdoor illuminating system in area of public streets and roads. Thesis is divided into the two parts. First part describe basic terms of photometry and measure technique along with hygienic regulation of ČSN EN 13201 standard. In this part is also a describable of geographic information system ArcGIS, which can be used in practice part. Second part is about practice of measure illumination of standard ČSN EN 13201 specification. This measure was performed in different parts of Brumovice village (South of Moravia). These results were compared by hygienic regulation of ČSN EN 13201 specification. The final result of this research is a map of public outdoor illuminating system. In this map there are marked parts, which fall within convenient of good and bad answers, according ČSN EN 13201 specification standard.
Description
Citation
OTÁHAL, M. Mapa osvětlení v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Baran, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Púčik, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fliegel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponentapráce na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO