Návrh a zavedení databázového modelu pomocí VBA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a implementaci databázového modelu. Včetně teoretické části obsahuje práce způsob a postup k vytvoření a zavedení funkčního databázového modelu do podniku a následně jeho celkové zhodnocení.
The bachelor's thesis deals with the desing and implementation of database model. The content of this thesis is in addition to the theoretical part and process to create and implement a functional database model for the company and its overall evaluation.
Description
Citation
DÓCZY, A. Návrh a zavedení databázového modelu pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické metody v ekonomice
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-26
Defence
Otázky oponenta práce - odpovězeno. doc. Putnová Kdo budou zákazníci pro tento produkt? - odpovězeno. Předpokládáte masovnější využití produktu? - odpovězeno. prof. Dostál Jak je ohodnocena Vaše práce, když předpokládáte nulové náklady? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO