Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, díky kterým by mělo dojít k urychlení a usnadnění soudních procesů, stejně jako znaleckých posudků ve věcech škody na majetku a složkách životního prostředí, jejich rozsahu a výši újmy. Je tak vhodným nástrojem v oborech soudního inženýrství, kde jsou využívány metody a analýzy k hodnocení a odhalování odpovědnosti a škod.
The post introduces the issues of Environmental Forensics,history and the current developments in the world and in the Czech republic. The main objective in this scientific discipline is the attempt to interconnection of environmental science and law. Through this interconnection should be to accelerate and facilitate the judicial processes, as well as the expert evidences in cases of damage to property and environmental components, their scales and level of the damage. Environmental Forensics is the suitable tool in the fields of Forensic Engineering, where are useful methods and analysis to assessment and detection of responsibility and damages.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 60-67. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO