Vznětové motory pro armádní účely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím vznětových motorů v armádních využitích, zejména tedy ve vojenských vozidlech. Je zaměřena na motory bojových a speciálních vozidel, jako jsou obrněné transportéry nebo tanky. Podává přehled o vlastnostech těchto motorů a nárocích, kladených při použití ve specifických podmínkách. Charakterizuje problematiku provozu a údržby vznětových motorů a negativních vlivů, jenž jsou při bojových podmínkách vystaveny. Informuje o způsobech ošetřování jednotlivých částí motorů a soustav zajišťujících jeho chod. Uvádí příklady odlišností od běžných motorů, používaných v civilních vozidlech. Vytváří náhled na problematiku umístění motoru a konstrukční řešení celkového uspořádání poháněcí soustavy. Vysvětluje základní pojmy z oblasti paliv používaných armádou a požadavků, které by měly splňovat. Cílem práce je poskytnutí přehledu specifických vlastností a požadavků kladených na vznětové motory.
The bachelor's thesis deals with utilization of compression-ignition engine in army purposes, especially in army vehicles . It aims to motors of military and special vehicles as are armoured vehicles or tanks and gives view of features about motors and exigencies which must fullfils usage in specific conditions. Thesis describes problematics of operating and maintanance CI - engines and negative effects which appear in battle contidionts. It gives notice about curing methods each parts of engine and about systems which supports engine working and classifies exemplifications of differences distinct from ordinary motors, common uses in civil cars. Creates view on problematics of positioning and constructional solution of motor space inside vehicle. It brings basic informations about oil fuels used in army and its requierements. Objective of this thesis is disclosure of information about specific features and standards of motors intended for army purposes.
Description
Citation
ŠEBESTA, R. Vznětové motory pro armádní účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO