Deskripce ložisek pro rotační pohyb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí ložisek pro rotační pohyb se zaměřením na ložiska valivá. Je zde popsáno rozdělení valivých ložisek, jejich výhody a nevýhody, výběr, trvanlivost a výpočet. V závěru práce jsou uvedeny napěťové a deformační modely ložisek.
This bachelor thesis deals with the description of bearings for revolving motion with a focus on rolling bearings. It describes the distribution of rolling bearings, their advantages and disadvantages, selection, durability and calculation. At the end of the work are given voltage and deformation models of bearings.
Description
Citation
SEDLÁK, P. Deskripce ložisek pro rotační pohyb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) Ing. Bronislav Foller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bělohoubek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO