Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku

but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorValihrachová, Leacs
dc.contributor.refereeFiala, Viktorcs
dc.date.accessioned2021-11-12T09:13:37Z
dc.date.available2021-11-12T09:13:37Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractÚčtování a vykazování dlouhodobého majetku v konceptu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů obsahuje řadu odlišností. Tyto jsou odstraňovány procesem harmonizace účetních systémů v Evropské unii. Harmonizace obou koncepcí přináší jasné výhody pro uživatele finančních informací, není však procesem plně ukončeným. Neustálé změny účetních pravidel navíc přinášejí podnikům i řadu komplikací a dodatečných nákladů. Práce prezentuje porovnání obou účetních koncepcí, diskuzi nad jejich výhodami a nevýhodami a demonstraci rozdílných pojetí na konkrétních příkladech účtování a vykazování dlouhodobého majetku podniku.cs
dc.description.abstractThere is a significant number of differences between the Czech accounting legislation and the International Financial Reporting standards in the area of posting and presentation of non-current assets. These are eliminated by the process of harmonization within the European Union. Harmonization process shows clear advantages for the users of financial information; however, the process is still not fully completed. Continuous changes in accounting rules also bring to business a lot of complications and additional costs. The diploma thesis presents a comparison of both accounting conceptions; shows a discussion on their advantages and disadvantages and demonstrates the impact of different approaches to booking for non-current assets to the financial statements of a business entity.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationVALIHRACHOVÁ, L. Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71634
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMezinárodní standardy IAS/IFRScs
dc.subjectČeské účetní standardycs
dc.subjectHarmonizacecs
dc.subjectRozpoznání položek výkazůcs
dc.subjectOceňovánícs
dc.subjectGoodwillcs
dc.subjectOdpisovánícs
dc.subjectFinanční leasingcs
dc.subjectKoncesní smlouvycs
dc.subjectKomponentní odpisovánícs
dc.subjectRezerva na rekultivace.cs
dc.subjectInternational standards IAS/IFRSen
dc.subjectCzech accounting standardsen
dc.subjectHarmonizationen
dc.subjectRecognition of financial statements elementsen
dc.subjectValuationen
dc.subjectGoodwillen
dc.subjectDepreciation and Amortizationen
dc.subjectFinancial leaseen
dc.subjectConcession agreementsen
dc.subjectComponent approachen
dc.subjectProvisions for recultivation.en
dc.titleRozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetkucs
dc.title.alternativeDifferences between the Czech Accounting Legislation and International Accounting Standards of Long-Term Assetsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2013-02-07-08:21:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid49934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:13:37en
sync.item.modts2021.11.12 09:37:00en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
625 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_49934.html
Size:
3.65 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_49934.html
Collections