Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Účtování a vykazování dlouhodobého majetku v konceptu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů obsahuje řadu odlišností. Tyto jsou odstraňovány procesem harmonizace účetních systémů v Evropské unii. Harmonizace obou koncepcí přináší jasné výhody pro uživatele finančních informací, není však procesem plně ukončeným. Neustálé změny účetních pravidel navíc přinášejí podnikům i řadu komplikací a dodatečných nákladů. Práce prezentuje porovnání obou účetních koncepcí, diskuzi nad jejich výhodami a nevýhodami a demonstraci rozdílných pojetí na konkrétních příkladech účtování a vykazování dlouhodobého majetku podniku.
There is a significant number of differences between the Czech accounting legislation and the International Financial Reporting standards in the area of posting and presentation of non-current assets. These are eliminated by the process of harmonization within the European Union. Harmonization process shows clear advantages for the users of financial information; however, the process is still not fully completed. Continuous changes in accounting rules also bring to business a lot of complications and additional costs. The diploma thesis presents a comparison of both accounting conceptions; shows a discussion on their advantages and disadvantages and demonstrates the impact of different approaches to booking for non-current assets to the financial statements of a business entity.
Description
Citation
VALIHRACHOVÁ, L. Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO