Modelování a řízení krokového motoru v prostředí MATLAB/Simulink

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem typů krokových motorů stejně tak, jako způsobu jejich ovládání, řízení a jejich možnými způsoby namodelování jednotlivých typů motorů. Cílem práce bylo navržení modelu krokového motoru s řízením bez zpětné vazby pro režimy Full-step, Half-step a Microstepping, návrh metody řízení se zpětnou vazbou a výsledně navržený model porovnat s reálným krokovým motorem.
The work deals with describing the types of stepper motors, as a method of their controlling, their potential method of modelling each type of motors. Main purpose was to design a model of stepper motor with controlling in open-loop for modes Full-step, Half-step and Microstepping and controlling in closed-loop. Resultant design model of stepper motor compare with real stepper motor.
Description
Citation
MACEK, D. Modelování a řízení krokového motoru v prostředí MATLAB/Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO